Heldagssymposium om svenska MOOCs

Chalmerska huset

Chalmerska huset, där symposiet hölls

Igår deltog jag och mina kollegor Maria Hedberg (CED), Ebba Ossiannilsson (CED) och Lena Landgren (Lunds universitetsbibliotek) i ett heldagsseminarium arrangerat av Chalmers om MOOCs med titeln MOOCs och de svenska universiteten. Ca 80 personer från olika delar av Sverige deltog och lyssnade på intressanta presentationer om MOOCs. Både ett par internationella och några nationella föredragshållare deltog.

Vi fick bl a höra om hur Delft University i Holland arbetar med MOOCs på plattformen edX. De har fem pågående kurser och flera andra på gång. Det var spännande att se exempel på aktivt deltagande från deras kurs om Solar Energy, där deltagarna har fått dela med sig av filmer där de visar och berättar om solcellssystem i deras närhet. Ett liknande (mindre ambitiöst) exempel på hur deltagare delar med sig av sina egna verkligheter på ett engagerande sett är en kurs i engelska på plattformen FutureLearn där man har använt en extern kostnadsfri plattform, Padlet, för att låta deltagarna posta foton från sina hemländer. Fantastiska bilder som verkligen ger en vy av alla platser som deltagarna i en MOOC lever på.

En annan intressant presentation gavs av Anne Berman vid Karolinska Institutet. Hon gav en bild av hur det är att undervisa på en MOOC. Den kurs som hon just nu håller i heter Behavioral Medicine och ges också på plattformen edX. Ett spännande moment i den kursen är den virtuella patienten, en modul för att simulera möte med en patient och låta deltagarna välja olika vägar genom samtalet. En skådespelare har använts för att representera patienten när han berättar om sig själv och sina problem, som sedan ska bemötas av deltagaren. Kursen avslutas med att deltagaren skriver en reflektion kring samtalet och sin bedömning. I edX-plattformen har fram tills alldeles nyligen inte funnits möjlighet att använda sig av kamratbedömning som bedömningsmetod, därför är det något som KI inte använder sig av i sina nuvarande kurser men som man kommer att börja utnyttja framöver.

Under eftermiddagen berättade jag om arbetet i MOOC-projektet vid Lunds universitet, var någonstans vi befinner oss och hur vi har arbetat, samt vad vi har framför oss. Här är min presentation.

Dagen avslutades med en presentation av Lars Haikola, fd universitetskansler och nu tillsatt av regeringen att utreda svenska högskolors utbildningsutbud (inklusive MOOCs). Han kommer bl a att titta på möjligheter och hinder med införande av öppen nätbaserad utbildning i svenska högskolor med fokus på frågor som t ex finansiering, ev tillgodoräknande, kvalitetssäkring, samt i vilken omfattning MOOCs ska erbjudas och deras relation till det reguljära kursutbudet.

Efter seminariet stannade jag kvar för att tillsammans med Jonas Gilbert och Cormac McGrath som leder MOOC-arbetet vid Chalmers respektive KI. Det var ett inledande möte för att diskutera ramarna för en eventuell skandinavisk konferens om MOOCs nästa år. Vi hoppas kunna skicka ut ett Call for Papers och mer information om konferensen under hösten när vi har en klarare bild av hur konferensen ska se ut.

Om Marita

I am an assistant professor in Chinese at the Centre for Languages and Literature, Lund University. For the past couple of years I have been working at Lund University Centre for Educational Development (CED), mainly with projects and support activities for teachers regarding online teaching and learning in higher education such as visual learning media, online learning environments, digital tools for teaching etc. SInce February 2014 I manage the Lund University MOOC (Massive Open Online Courses) project.
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentarer inaktiverade.